Pótor Mirjam
Tanítónő, hitoktató, gyermekmunkás, barát, Isten munkatársa… Jézus Krisztus a forrás, amelyből művészete – és minden, amit tesz – fakad. Vallja, hogy az Úr kiváló kézügyességgel áldotta meg. Néhány évig fazekasként dolgozott, tudását sok szép elkészített tárgy szemlélteti: tálak, tányérok, Miska-kancsók, gyertyatartók árulkodnak arról, hogy nagyon szeret alkotni. Az emberi alkotóképesség az Isten ajándéka. Amikor az Isten képmására teremtett ember létrehoz valamit, az Istentől kapott képességét használja. Mirjam a fazekas évek után egy református általános iskolában dolgozott. Az új intézményben a falakon nem volt semmi, ezért festett néhány képet dekorációnak. Így kínálkozott számára az újabb kifejezési lehetőség: a festészet. Egymás után születtek a képek, amelyekből aztán naptár készült a szeretteinek, barátainak. Később igés kártyákat is készített, hogy ezekkel is bátoríthassa barátait, ismerőseit és nem utolsó sorban a gyermekeket… Jelenleg a Talentum Baptista Általános Iskolában dolgozik, mint tanító és baptista hitoktató. Emellett egyre több, egyre érettebb képet fest. Számára a hit az, ami ihletet hordoz. Hit Istenben, hit Jézus Krisztusban és hit a Szentlélekben. Keresztény életszemlélete, igeismerete az, ami keresztülsugárzik alkotásain.